Trang Trại Dê DTH FARMT

Quy mô nuôi 2,300 dê giống sinh sản, trong đó: 950 dê Boer; 350 dê bách thảo; 1000 dê núi và hơn 3,000 dê thương phẩm. Để đáp ứng nhu cầu thị trường trên toàn quốc và xuất khẩu công ty triển khai mô hình hợp tác nuôi dê.

Chính Sách Hỗ Trợ Cho Các Trang Trại Hợp Tác Nuôi Dê:

  • Hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật.
  • Hỗ trợ tư vấn thiết kế chuồng trại.
  • Hỗ trợ giống cây thuốc nam trồng chữa bệnh cho dê.
  • Hỗ trợ giống giun quế nuôi làm thức ăn cho dê, xử lí phân thải.
  • Hỗ trợ rủi ro, bảo hành con giống.
  • Đặc biệt: Hỗ trợ vay 50% vốn + Ký hợp đồng thu mua đầu ra cho các đơn vị hợp tác.

DÊ GIỐNG

Dê giống tuyển chọn kỹ lưỡng, tiêm đầy đủ vắc xin, đảm bảo khỏe mạnh, không cận huyết. được bấm lỗ tai, có hồ sơ theo dõi trước khi xuất chuồng.
Bảng Giá Dê Giống:

Dê Boer Giống Thuần

Boer Đực: 180.000₫/kg

Boer Cái: 175.000₫/kg

Dê Boer Lai

Boer Đực: 165.000₫/kg

Boer Cái: 155.000₫/kg

Dê Bách Thảo Thuần

Bách Thảo Đực: 175.000₫/kg

Bách Thảo Cái: 165.000₫/kg

Dê Bách Thảo Lai

Bách Thảo Đực: 150.000₫/kg

Bách Thảo Cái: 140.000₫/kg

DÊ THƯƠNG PHẨM

Dê thương phẩm được trang trại DTH Farmt nuôi theo quy trình Vietgap cho chất lượng thịt thơm ngon, săn chắc.
Bảng Giá Dê Thương Phẩm:

Dê Boer 

Loại 1: 165.000₫/kg

Loại 2: 155.000₫/kg

Dê Bách Thảo

Boer Đực: 150.000₫/kg

Boer Cái: 140.000₫/kg

Hợp Tác Nuôi Dê

KỸ THUẬT NUÔI DÊ