Trang trại dê DTH Farmt nuôi 2,300 dê giống sinh sản, trong đó: 950 dê Boer thuần chủng và lai; 350 dê bách thảo thuần chủng và lai;1000 dê núi – Mỗi tháng cung cấp ra thị trường 200 – 250 dê giống các loại.

Video Gặp Gỡ Chuyên Gia Của DTH FAMRT

Bảng Giá Dê Giống:

Dê Boer Giống Thuần

( Có hồ sơ )

Boer Đực: 190.000₫/kg

Boer Cái: 185.000₫/kg

Dê Boer Lai

( Không có hồ sơ)

Boer Đực: 140.000₫/kg

Boer Cái: 135.000₫/kg

Dê Núi Thuần

( Có hồ sơ )

Núi Đực: 155.000₫/kg

Núi Cái: 150.000₫/kg

Dê Núi Lai

( Không có hồ sơ)

Núi Đực: 130.000₫/kg

Núi Cái: 125.000₫/kg

Dê Bách Thảo Thuần

( Có hồ sơ )

Bách Thảo Đực: 185.000₫/kg

Bách Thảo Cái: 180.000₫/kg

Dê Bách Thảo Lai

( Không có hồ sơ)

Bách Thảo Đực: 135.000₫/kg

Bách Thảo Cái: 130.000₫/kg

Dê giống tại trang trại DTH Farmt được tuyển chọn kỹ lưỡng, tiêm đầy đủ các loại vắc xin, đảm bảo khỏe mạnh, không cận huyết. Mỗi con được bấm lỗ tai, có hồ sơ theo dõi trước khi xuất chuồng.

Chính Sách Hỗ Trợ Cho Các Trang Trại Hợp Tác Nuôi Dê:

  • Hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật.
  • Hỗ trợ tư vấn thiết kế chuồng trại.
  • Hỗ trợ giống cây thuốc nam trồng chữa bệnh cho dê.
  • Hỗ trợ giống giun quế nuôi làm thức ăn cho dê, xử lí phân thải.
  • Hỗ trợ rủi ro, bảo hành con giống.
  • Đặc biệt: Hỗ trợ vay 50% vốn + Ký hợp đồng thu mua đầu ra cho các đơn vị hợp tác.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, Trang Trại Dê DTH FARMT triển khai thu mua dê thương phẩm từ các hộ chăn nuôi trên toàn quốc.

Video Liên Kết Nuôi Dê Với Trang Trại DTH FARMT

Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu mua dê giống, bán dê thương phẩm cho trang trại hoặc tham gia mô hình hợp tác nuôi dê liên hệ Hotline: 0988 169 743 để được tư vấn.

4.1 32 votes
Article Rating